Pratite Maslačak na Facebooku

Defektolog u vrtiću

Od listopada 2008. godine u vrtiću djeluje defektolog-rehabilitator.

Dijete s teškoćama u razvoju slijedi iste zakonitosti razvoja kao i svako drugo dijete. Ovisno o vrsti i stupnju teškoća, teže savladava određena znanja ili vještine u odnosu na dijete bez teškoća. Uz ranu dijagnostiku i pravilnu rehabilitaciju posljedice tih teškoća se mogu znatno ublažiti.

Četiri važna područja rada i njima pripadajuće aktivnosti:

DIJETE

- rano otkrivanje teškoća u razvoju
- individualni rad sa djecom prema individualiziranim programima
- rad u grupi

RODITELJI

- podrška i pomoć u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih specifičnih potreba
- suradnja s ciljem što bolje, kvalitetnije i sveobuhvatnije rehabilitacije
- savjetovanje

ODGOJITELJI

- stručna pomoć i podrška u planiranju i neposrednom radu
- proširivanje stručnih spoznaja o teškoćama u razvoju kroz predavanja i individualni rad

DRUŠTVO

- promicanje integracije
- senzibilizacija društvene zajednice za djecu s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su punopravni članovi naše zajednice. Vrijedni su našega poštovanja i razumijevanja, često puta i divljenja.bottom